Szervezetfejlesztés

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls _menu_load_objects() függvényben (/home/web/convictus.hu/www/convictus.hu/includes/menu.inc 579 sor).

Mi a szervezetfejlesztés?

A szervezetfejlesztés a szervezeti működés javítását célzó filozófiák, koncepciók és technikák összessége. Tervszerű, a szervezet egészére kiterjedõ, felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokra való tervszerű beavatkozása útján magatartástudományi ismeretek felhasználásával. (R.Bechard, 1974.)
A szervezetfejlesztés olyan strukturált tevékenységek együttese, amelynek során a CONVICTUS-CONSULT Kft. szakemberei közép- és hosszú távon működnek együtt a szervezeti működés javításának érdekében a vezetõkkel és az érintettekkel - idõnként az egész szervezet munkatársaival - a helyzet- és szervezetelemzésen, a fejlesztő beavatkozások megtervezésén és végrehajtásán, valamint az ellenőrzésen, és a tanulságok beépítésén. A szervezetfejlesztés a tulajdonosok és a vezetők munkáját támogatja.
A szervezetfejlesztést  előzetes szervezetátvilágítást követő diagnózis készítése előzi meg, amelyből kiderülnek a legfontosabb fejlesztési célpontok és célok.

Ezek a tevékenységek legtöbbször műhelycsoportban zajlanak, melyeket egyéni vezetői coaching és más fejlesztő eljárások egészítenek ki. A szervezetfejlesztési eljárások fókuszában négy jelenségkör áll:

 • az egyén fejlesztése,
 • vezetők és a vezetés fejlesztése,
 • csoporton belüli és csoportközi viszonyok, kapcsolatok formálása,
 • az egész szervezet fejlesztése a rendszereivel (kommunikációs, döntéshozatali, műveleti folyamatok, stb.) együtt.

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a szervezeti kultúra befolyásolása, hiszen a valós működést befolyásoló rejtett értékek és kapcsolati minták - a valódi humán működés - változtatása nélkül nem érhető el áttörő változás a szervezeti "hardverben" sem. Kihat a szervezeti kultúra a humán rendszerek és a viselkedésmódosítás mellett a cégeket működtető emberi döntéseken és cselekvésen keresztül a technikai oldalra is: a folyamatokra és az eredményekre.
A szervezetfejlesztés nálunk az eredményesség javításáról szól, melyben a munkatársak átélhetik saját képességeik alkotóerejét
Időszakonként szükség lehet új tudás beépítse miatt új munkatársak kiválasztásra és felvételére is, ill. az ők beintegrálására.j 

A szervezetfejlesztés céljai

 • megújulás, tanulás, kreatív megoldások kidolgozása,
 • a szervezet, és a benn e dolgozó emberek problémamegoldó képességének fejlesztése,
 • hatékonyság és alkalmazkodóképesség, rugalmasság növelése,
 • a szervezeti szintek közötti összhang megteremtése, fejlesztése,
 • a folyamatok, a rendszerek javítása,
 • a szervezet, a csoportok és az egyén fejlesztése egyaránt.

A szervezetfejlesztés célja a szervezet technikai és humán rendszereinek javítása, összehangolása, melyben minden olyan ember közreműködésére és erõfeszítésére számítunk, akik a szervezethez tartoznak és az adott cél által és témában érintettek. Ne feledjük, hogy a szervezeteket emberek működtetik és a döntéseket is ők hozzák, ill. az emberek tudják módosítani is. 

A szervezetfejlesztés jellemzői

 • Tervezett változás: a vezetők által kitűzött spec. céljai vannak, és a probléma területek diagnózisán alapul.
 • Átfogó változás: kiterjed a teljes rendszerre (annak minden szintjére), vagy viszonylag nagy szegmensére.
 • Együttműködő: bevonja és részvételre hívja azokat a tagokat, akik a legjobban hatnak a változásokra.
 • A programok a teljesítmény és a minőség javítását célozzák.
 • Humanisztikus értékekre épít, az emberi képességekre és cselekvőkészségre (értékvezérelt).
 • Rendszer megközelítésű.
 • Tudományos megközelítésű és igényű, de gyakorlati irányultságú.

Mit ajánlunk Önöknek?

Átvilágítások:

 • Szervezet egészére vagy egységeire kiterjedő diagnosztikus vizsgálatok (interjúk, felmérő és probléma azonosító fókusz csoportok, elégedettségi és más kérdőívek nagyszámú felvétele és feldolgozása)
 • Munkahelyi pszichoszociális kockázat vizsgálata, elemzése az egész cégre vonatkozóan
 • Csoportszerkezet, csoport- és szervezeti kultúra felmérése, erre épülő szervezeti kultúra fejlesztése
 • Szervezetfejlesztési, képzési szükségleteket és tudásmenedzsment rendszert megalapozó tudástérképező felmérés az egész szervezetre kiterjedően
 • A meglévő és szükséges kompetenciák közötti diszkrepanciák felmérése, a különbségek áthidalását célzó tréningek, képzések és más fejlesztések tervezése, fejlesztése
 • Munkakör- és kompetenciaelemzés, és ennek eredményére épülő HR rendszerek fejlesztése (kiválasztás, képzés, teljesítményértékelés, ...)
 • Folyamatátvilágítás és átszervezési, ill. folyamatjavítási javaslatok, workshopokon közös javítások megtervezése
 • Vezetők vezetői készségeinek és személyi jellemzőinek vizsgálata (pl. IMX, azaz Innermetrix és egyéb teszt használatával) és a vezetési készségeik fejlesztése


Fejlesztő beavatkozások:

Szervezeti szintű fejlesztés:
 • Jövőtervezés, stratégiai célok és feladatok meghatározása
 • Változáskezelés támogatása, folyamat-tanácsadás
 • Problémafeltáró és kezelő workshopok vezetése (pl. szervezeti egységenként)
 • Nagycsoportos (100-400 főt bevonni és mozgatni képes) technikák alkalmazása (pl. Open Space Technology)
 • Szervezettervezés (a működéshez struktúrák, folyamatok és kompetenciák rendelése)
 • Szervezeti tanulási mechanizmusok fejlesztése, ahogyan a szervezetek tanulni képesek
 • Szervezeti kultúra azonosítása és fejlesztése
 • Tudásmenedzsment rendszerek fejlesztésére irányuló cégre szabott stratégia kidolgozása
 • Képzési és fejlesztési rendszerek fejlesztése (munkakörönként  a kompetenciaelemzésekre épülő ajánlott iskolarendszerű képzések, karrierrendszerek, tréningek, coachingok, mentoring)
 • Belső kommunikációs rendszer fejlesztése
Csoportok fejlesztése:
 • Csoportok belső nyílt és rejtett szerkezetének feltárása (szociometria)
 • Csapatépítés (indoor, outdoor), csapatfejlesztés
 • Csoportszupervízió a belső dinamikai folyamatok megértése és változtatása érdekében, ahol a csoport és vezetője is jelen van a mindenkinek fontos ügyek megbeszélésére
 • Teamcoaching
 • Szervezeti egységekre vonatkozó csoportos alkotástechnikai módszerekkel  a konkrét problémamegoldást támogató workshopok
 • Csoportok, szervezeti egységek közötti kapcsolatok, kommunikáció javítása

Egyének fejlesztése csoportban:

Egyének fejlesztése:
 • Értekezlet folyamatvezérlésének, moderálásának és skilljeinek megfigyelése és visszajelzése
 • Vezetők coachingja (egyéni fejlesztés fejlesztési szükségletfeltárás és célkitűzés alapján)
 • Executive coaching a változások támogatására felső vezetők számára
 • Konfliktusok esetén mediáció (közvetítés) vezetők, vagy vezetők és beosztott munkatársak között a kölcsönösen elfogadható megállapodásért
 • Gondoskodó típusú létszámleépítés keretében (karrier-tanácsadás, outplacement szolgáltatás)
 • Karrier-tanácsadás belső munkatársaknak a karrierfejlesztés érdekében
 • Stresszoldó és csúcsteljesítményre felkészítő, érzelmi elakadásokat egyedül kezelni tudó ún. WingWave coaching
 • Krízistanácsadás megterhelő, elakadást okozó nehéz élethelyzetek kezelésének támogatására
Amennyiben cégünk, szolgáltatásaink és tréningjeink bármelyike iránt sikerült felkeltenünk megtisztelő érdeklődését, kérjük, hogy ezt elérhetőségünk valamelyikén jelezze felénk!