Amiben segíteni tudunk

Azoknak ajánljuk, akik aktívan állást keresnek, de gyakorlatlanok a módszerekben, vagy eddig nem érték el a várt sikert. Várjuk azokat is, akik a kereséssel és a felvételi eljárással kapcsolatos dilemmáikat szeretnék megbeszélni gyakorlott foglalkoztatási szakértővel.
Felnőtteknek ajánljuk, akik a munkahelyválasztás dilemmáival küzdenek, vagy munkahelyváltás elõtt állnak, vagy akik új munkakör/beosztás változtatása és felvállalása elõtt szeretnék bizalmasan megbeszélni dilemmáikat egy szakemberrel.
Pályát először választóknak, vagy azoknak, akik bizonytalanok abban, hogy milyen irányban induljanak el. Ajánljuk azoknak is, akik nem ismerik eléggé a döntéshez önmagukat, a lehetőségeiket, vagy azt, hogy milyen pályához milyen képzés illeszkedik. Többnyire fiatalokat várunk (15-25 éves kor között...
A gondoskodó típusú létszámleépítés egy olyan hatékony, költségkímélő, a konfliktusokat minimalizálni képes intézmények és programok együttese, amely a munkáltató és a munkavállalók közvetlen problémamegoldó együttműködésén alapul. A leépítésre kerülő munkavállalók negatív indulatainak és...
Az angol eredetű szó eredeti jelentése: az edző által végzett munka. A kifejezés a sportpszichológiából a 80-as évek elején került be az üzleti világ fogalomrendszerébe.
Ajánljuk azoknak a cégvezetõknek és humánerõforrás-menedzsereknek ajánljuk, akik mentori rendszer bevezetését tervezik, működtetik.
A HRM-rendszer fejlesztésnek az alapja a folyamatok mentén a munkaköri feladatok és a hozzájuk szükséges KOMPETENCIÁK elemzése.
Különösen hatásos módszeregyüttes az érzelmi blokkok oldására és az érzelmi beállítódások formálására. Pontosan megtaláljuk az érzelmi feldolgozatlanságban rejlő elakadást, ami a teljesítmény csökkenését okozza, a viselkedést blokkolja, és pontosan célzottan jelentős változást érünk el a...
Nem csak tanulhatnak nálunk a kompetencia-alapú képzési program- és tananyagfejlesztésről, hanem felkérés esetén a belső szakértőkkel és a HR vezetéssel együttműködve vállaljuk cégre szabott képzési rendszer kifejlesztését a programtervezéstől a komplett tananyagfejlesztésig.
A szervezeti tanulás olyan folyamat, amely során a szervezet képes a felhalmozódott tapasztalatok alapján új tudást, új ismereteket létrehozni és azokat a szervezeten belül elterjeszteni, hogy azok elérhetőek és felhasználhatóak legyenek a többi munkatárs számára is. Ezt a vezetők tudatosan...
Azoknak a vezetőknek ajánljuk, akik szeretnék tisztábban látni saját vezetői szerepeiket és eredményesebben irányítani beosztottaikat.
Menedzsereknek, közép- és munkahelyi vezetőknek ajánljuk, akik munkatársaikat szeretnék úgy jobb teljesítményre ösztönözni, hogy elégedettségük is növekedjen.
Azoknak az üzleti és közszférában dolgozó vezetőknek ajánljuk, akik szeretnék jobban kihasználni a kommunikáció adta lehetőségeket az eredményesebb munkavégzés érdekében.
Azoknak az üzleti és közszférában dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék jobban érvényesíteni saját érdekeiket, és nem akarnak mások mögött háttérbe szorulni. Ajánljuk azoknak is, akik meghallgatási és befolyásolási készségeiket kívánják hatásosabbá tenni.
Vállalkozóknak, vezetőknek és kulcspozícióban dolgozó munkatársaknak ajánljuk, akikre napi munkájuk során túlzott megterhelés nehezedik, és akik szeretnék továbbfejleszteni egyéni stresszkezelési stratégiájukat és eszköztárukat.
Azoknak a vezetőknek és szakembereknek ajánljuk, akik munkájuk során gyakran tartanak beszámolót, prezentációt, és szeretnék azokat hatásosabbá tenni.
Azoknak a munkahelyi vezetőknek és projektvezető munkatársaknak ajánljuk a programot, akiket nem szokványos kihívásokkal szembesülnek feladataik elvégzése során, és szeretnék saját és az általuk vezetett problémamegoldó készségüket eredményesen továbbcsiszolni.
Vezetőknek és kulcspozícióban dolgozó munkatársaknak ajánljuk, akik számára fontos, hogy munkahelyi kapcsolataikban meg tudják oldani a problémáikat, és fel tudják oldani az érdek- és módszertani ellentéteiket.
Vezetőknek és kulcspozícióban dolgozó munkatársaknak ajánljuk, akik szeretnék továbbfejleszteni személyes kommunikációs stílusukat és eszköztárukat, és szívesen gyakorolják a hatásos kommunikációt barátságos környezetben.
Olyan vezetőknek és menedzsereknek ajánljuk, akik szeretnének eredményesebben kiadni feladatokat munkatársaiknak, és megbízhatóan nyomon követni azok teljesülését.
Minden képzésünket önökre és a szervezetre szabjuk! A szervezeteken belüli vezetőképzési sorozat moduljaira az előzetes szükségletfeltárás - interjúk, képzési szükségletfeltáró technikák, shadowing - eredményei alapján készítünk javaslatot. Képzéseinket illesztjük a szervezetfejlesztési célokhoz is.