Referenciák

Kiválasztás duális képzésre:

• KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., Kecskemét (2012, 2013, 2014) GAMPF - Knorr-Bremse Kft. közös járműgépész szakos képzésére jelentkezők szűrése

Szervezetfejlesztés és vezetői készségfejlesztő tréningek vállalatok számára:

• BIOGAL Gyógyszergyár Rt., ma a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tagja
• HUMÁN Rt., ma a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tagja
• Díjbeszedő Holding Zrt.
• EGIS Gyógyszergyár Rt.
• EUREST Étteremüzemeltető Kft.
• EUROPRÍMA Cukrászati Termékgyártó Kft.
• FESTO-AM Gyártó Kft.
• Hélia-D Üzletág
• Kabai Cukorgyár Rt.
• KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., Kecskemét
• KNORR-BREMSE Vasúti Fékrendszerek Hungária Kft., Budapest
• ING NN Magyarországi Biztosító Rt.
• MÁV Rt.
• Pro-M Kft.
• REND 2000 Kft.
• Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Zrt.
• SZÁMALK Oktató és Konzultációs Központ
• Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
• UPC Magyarország Kft.
• IIR, 2004-2007: „Nehéz emberek kezelése", " Legyen egyensúlyban nyomás alatt is! - Tudatos stresszkezelési tréning a mindennapok sikeréhez", „Tanácsadási készségek fejlesztése belső ellenőröknek" c. tréningek vezetése

Szervezetfejlesztés és vezetői készségfejlesztő tréningek a köz- és a civil szférában:

• Debreceni Polgármesteri Hivatal Foglalkoztatási Csoport
• Debreceni TISZK Kht. 2007: projektcsapatának csapatépítő, majd szervezetfejlesztő tréningje
• Debreceni TISZK Kht.-hoz társult iskolák igazgatói 2007: csapatépítő, majd vezetőképző tréning
• Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (http://www.i-dia.org/)
• Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Központ
• Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány (http://www.korhazionkentes.hu)
• Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
• Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szervezetfejlesztési és képzési szükségletek feltárása, tudásmenedzsment tanácsadás vállalatoknál:

• UPC Magyarország Kft.
• EUREST Étteremüzemeltető Kft.

Fejlesztési és képzési szükségletek feltárása, tudásmenedzsment tanácsadás az államigazgatás számára:

• Magyar Nemzeti Bank
• Miniszterelnöki Hivatal

Egyéni vezetői coaching:

• AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft.
• FESTO-AM Gyártó Kft.
• Gazdasági Minisztérium
• HUMÁN Rt.
• KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., Kecskemét
• KNORR-BREMSE Vasúti Fékrendszerek Hungária Kft., Budapest
• TITÁSZ Rt.
• Önként jelentkező felsővezetők több szervezetből

Kompetenciakutatás, munkakörelemzésre épülő HR fejlesztés vállalatoknál:

• EUREST Étteremüzemeltető Kft.
• KNORR-BREMSE Vasúti Fékrendszerek Hungária Kft., Budapest
• UPC Magyarország Kft.

Kompetencia-alapú képzés- és tananyagfejlesztés oktatása tanároknak, szakmai oktatóknak, mentoroknak:

• ÁRPÁD TISZK
• Épülő Területi Integrált Szakképző Központok (Kaposvár, Debrecen, Eger) által delegált szakoktatók, tanárok és gyakorlati oktatók továbbképzése a kompetencia-alapú és moduláris rendszerű szakképzés kialakításáról, tananyagok európai színvonalú fejlesztéséről és minősítéséről (30 óra)
• Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
• Mould-Tech Kft.
• OTP Zrt.
• WESTEL Rt. belső trénerei

Kompetenciakutatás, munkakörelemzés a közszférában:

• Nemzeti Szakképzési Intézet 2001 (az Adaptált munkakörelemzés - OKJ Modularizációs projekt projektvezetőjének és a témafelelős koordinátorok felkészítő workshopjának vezetése)
• Nemzeti Szakképzési Intézet foglalkozáselemzés kompetencia-elemzéssel 2001, 2005 (könnyűipari gépészeti, pedagógiai és informatikai foglalkozások)
• ESZCSM (munkakörök elemzése a szociális szférában)

Kiválasztási rendszer kialakítására és fejlesztése:

• EUREST Étteremüzemeltető Kft.
• KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., Kecskemét

Vezetők és szakemberek kiválasztásának elvégzése:

• EUREST Étteremüzemeltető Kft.
• KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. Kecskemét
• KNORR-BREMSE Vasúti Fékrendszerek Hungária Kft., Budapest
• TEVA Gyógyszergyár Zrt.
• TITÁSZ Rt.

Humánerőforrás-menedzsment szaktanácsadás:

• EUREST Étteremüzemeltető Kft.
• Gulyás Nagykereskedelmi Kft.
• Hewlett Packard Magyarország Kft.
• HUMÁN Rt.
• MÁV Rt.
• UPC Magyarország Kft.

Gondoskodó típusú (önfinanszírozó) tömeges létszámleépítés, outplacement szolgáltatás:

• ABN AMRO (Magyar) Bank Rt. (1999-2001, a leépítési modellt átvette  a jogutódja a
• Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 2002-től, majd
• K& H Bank Zrt. jelenleg is folyamatosan (jelenleg is működik a Munkaerő-szolgálati Iroda)
• K & H Biztosító (2011) és KBC GSH (2011-2014)
• BIOGAL Gyógyszergyár Rt. (1995-1996)
• Borsodi Sörgyár Rt. (2004-2005)
• Budapesti Vegyiművek (2007-2008) teljes felszámolás
• CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Rt. (1997-98)
• Chinoin Zrt. K+F terület (2012-2013), Veresegyháza (2013-2014)
• GSK Kft. (2006-2007, 2012, 2013, 2014)
• ING BANK Rt. teljes Lakossági Üzletág (1998-2000)
• ICN Magyarország Rt., Tiszavasvári (2000-2001)
• MKB Bank (2009)
• MNB (2011-2013)
• Saint-Gobain Weber Terranova Kft. (2002-2003)
• Pannon Aldra Kft. teljes felszámolás (2002-2003)
• Pénzjegynyomda (2011)
• T-Systems Dataware Kft. (2003-2004) felvásárlás
• VEGYÉPSZER Vegyiműveket Építő És Szerelő Rt. (1998)
 

Alkotó munka:

• Egyetemi jegyzetek, szöveggyűjtemények (Budapesti CORVINUS Egyetem /"Tárgyalás"/, KLTE /"A csoport megismerése és fejlesztése"/, Külkereskedelmi Főiskola /„Önismeret, kommunikáció, csoportjelenségek dióhéjban"/ , Szent István Egyetem /„Munkahelyi képzés szerepe a vállalat alkalmazkodásában"/) írása, szerkesztése
• Szakmai cikkek (pl. Munkaügyi Szemle, MENEDZSER, Alkalmazott Pszichológia)
• "Készség- és személyiségfejlesztés" forgatókönyv, tanári segédlet és a hallgatói munkafüzet (MKM-PHARE PMU HU-94.05 program "Strengthening the links between education and economy" 2. sz. alprogram, Akkreditált Iskolai Felsőfokú Szakképzés)
• "Személyügyi ABC. Aktuális gyakorlati tanácsadó cégvezetőknek és humánerőforrás-menedzsereknek" c. 3 kötetes kapcsos kézikönyv (Verlag Dashöfer Kiadó, 1998-tól folyamatosan) szerkesztése, írása

Oktató munkák:

• Budapesti CORVINUS Egyetem személyügyi szervezető szak, munkaügyi kapcsolatok szakirány (Kommunikációs és tárgyalási készségek fejlesztése), Kommunikáció szak (Mediáció), Projektmenedzser szak (Csoportos alkotástechnikai módszerek, Vezetési ismeretek)
• Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetemen termékfejlesztő képzés (Szervezetpszichológia), és munka- és szervezetpszichológus szakképzés (Munkahelyi képzés, készségfejlesztés, Vezetéslélektan c. tárgyak)
• Debreceni Egyetem szociálpolitika és szociális munkás szak (Tanácsadási készségfejlesztés, Szervezetfejlesztés), valamint emberi erőforrás menedzser szakirány (Munka- és szervezetpszichológia, a HRM pszichológiai alapjai)
• Budapesti Kommunikációs Főiskola (Szervezetfejlesztés, Konstruktív kommunikáció, Konfliktuskezelés és tárgyalás )
• Szent István Egyetem Vezetéstudományi Tanszék HRM szakosok

Regionális humánpolitikai témájú konferencia-sorozat:

• Debrecen Megyei Jogú Város, a Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központ támogatásával 5 éven át (1993-96, Debrecen).