Publikációk

Coaching:

Interjú Szatmáriné dr. Balogh Máriával, In.: Zelina György: Coach. 136-143.o., Mesterségem címere sorozat, Média-Andalúz Bt., 2013
 

Csoportjelenségek: 

Szatmáriné Balogh Mária: A csoportok jellemzői és fejlődésük. Önismeret, kommunikáció, csoportjelenségek dióhéjban. 155-205. o., Szerkesztette: dr. Barlai Róbert és Szatmáriné dr. Balogh Mária, Külkereskedelmi Főiskola Kommunikáció Tanszék, Budapest, 1997.

Szatmáriné Balogh Mária: Pályaszocializációs célú kommunikációfejlesztő tréningcsoportok fejlődési dinamikájának elemzése. Egyetemi doktori értekezés. 1995. témavezető: Bagdy Emőke

Szatmáriné Balogh Mária - Járó Katalin: A csoport megismerése és fejlesztése. Egyetemi jegyzet. (100 old) Szerk.: Szatmáriné Balogh Mária, KLTE., Debrecen, 1995.

Balogh Mária: Önismereti pszichodráma csoport dinamikájának követése sajátélmény és szociometrikus struktúra vizsgálata alapján. Acta Psychologica Debrecina 12. sz. KLTE. Debrecen, 1985.

Szervezetfejlesztés:

Szatmáriné dr. Balogh Mária: Múltunk a jelenben. Egy szervezet élettörténete és megújulási dilemmái. In.: Sors mint döntés. Szerk.: Járó Katalin, Helikon Kiadó, 2005

Szatmáriné dr. Balogh Mária: TA az OD-ben, a tranzakcióanalízis alkalmazása a szervezetelemzésben és a fejlesztésben. Alkalmazott Pszichológia, 2003. októberi szám (Munka- és szervezetlélektani külön szám)

"Odáig jutottam, hogy ma már tudok kérdezni!" Beszélgetés dr. Gazdag Miklóssal a személyügyi munkáról, szakemberkereséséről, szervezetfejlesztésről. Munkaügyi Szemle 1998. október XLII. évfolyam 10. sz. 4-7 o.

Tárgyalás:

Szatmáriné dr. Balogh Mária: A tárgyalás.(60 oldalas jegyzet) In.: Nacsa Beáta –  Szatmáriné Balogh Mária: A munkaügyi kapcsolatok eljárásai. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, később BCE Közgazdasági Továbbképző Intézet, 2004
 

Vállalkozás:

Szatmáriné dr. Balogh Mária: Az első megbízástól a jubileumi ünnepségig. In.: A siker hullámhosszán. 26 féltve őrzött igaz történet. Magyar vállalkozóktól magyar vállalkozóknak. 145-154.o., Pongor Publishing  üzleti könyvek, 2013.

Humánerőforrás-menedzsment:

Szatmáriné dr. Balogh Mária - Galambos Judit - dr. Nacsa Beáta: Gyakorlati útmutató a magyar közigazgatás emberierőforrás-menedzsmentjéhez. Miniszterelnöki Hivatal megbízása, 2005

Szatmáriné dr. Balogh Mária - Dénes Gábor: Menedzsment módszerek a közigazgatásban. A fejlesztési szükségletek feltárása a magyar közigazgatás főtisztviselőinek körében c. kérdőív elemzése, 2004 (MEH megrendelése)

"Nekünk is van mit mutatnunk Európának!" Beszélgetés dr. Kaucsek Györggyel, Munkaügyi Szemle 1998. június XLII. évfolyam 6. sz. 3-6 o.

"Új kihívások a munkapszichológia előtt". Beszélgetés Dr. Antalovits Miklós tanszékvezető egyetemi tanárral, Munkaügyi Szemle 1997. május XLI. évfolyam 5. sz. 4-6.o.

Szatmáriné Balogh Mária: Az új munkatársak kiválasztása. In: Személyügyi ABC. Aktuális gyakorlati tanácsadó cégvezetőknek és humánerőforrás - menedzsereknek. 4.4. fejezet, Szerk.: Szatmáriné Balogh Mária, 1998.

Szatmáriné dr. Balogh Mária - dr. Tóth Ferenc: Létszámleépítési modellek és módszerek Magyarországon a nemzetközi gyakorlat tükrében. Személyügyi ABC. Aktuális gyakorlati tanácsadó cégvezetőknek és humánerőforrás-menedzsereknek. 12.7. fejezet, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. és Bt., 2000. július, Szerk.: Szatmáriné dr. Balogh Mária és Gazdag Miklós

Tréningek:  

Önismeret, kommunikáció, csoportjelenségek dióhéjban. Olvasókönyv az Akkreditált Iskolai Rendszerű Felsőfokú Szakképzés hallgatói számára, Pszichológia tantárgycsoport, Szerkesztette: dr. Barlai Róbert és Szatmáriné dr. Balogh Mária, Külkereskedelmi Főiskola Kommunikáció Tanszék, Budapest, 1997.

Szatmáriné Balogh Mária: Készség- és személyiségfejlesztés. Kézikönyv trénerek számára. Hallgatói munkafüzet. (MKM-PHARE PMU HU-94.05 program az Akkreditált Iskolai Rendszerű Felsőfokú Szakképzésben résztvevők számára.) Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola LÍCEUM Kiadó, Eger, 1998.

Szatmáriné Balogh Mária: Az emberi erőforrás fejlesztése. In: Személyügyi ABC. Aktuális gyakorlati tanácsadó cégvezetőknek és humánerőforrás - menedzsereknek. 8.3. fejezet, Szerk.: Szatmáriné Balogh Mária - Gazdag Miklós 1999

Szatmáriné Balogh Mária: Munkahelyi képzés szerepe a vállalat alkalmazkodásában. Munkapszichológia humánerőforrás menedzserek számára. (Távoktatási tankönyv) Szerk.: Mészáros Aranka, 2000. január

Szatmáriné Balogh Mária: A fejlesztő csoportfolyamatok dinamikai elemzése (A követéses szociometria és a "sajátélmény-kérdőív" eredmény-összefüggései alapján). In.: A pedagógus hivatás-személyisége 107-148.o. Szerk.: Bagdy Emőke, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1997.

"Felelős vagyok azért a rókáért, amelyiket megszelídítettem". Beszélgetés dr. Barlai Róberttel vezetőképzésről, szervezetfejlesztésről és a tréningekről, Munkaügyi Szemle 1997. október XLI. évfolyam 10. sz. 4-9. o.

Szatmáriné Balogh Mária: A csoportok jellemzői és fejlődésük. In.: Önismeret, kommunikáció, csoportjelenségek dióhéjban. 155-205. o., Szerkesztette: dr. Barlai Róbert és Szatmáriné dr. Balogh Mária, Külkereskedelmi Főiskola Kommunikáció Tanszék, Budapest, 1997.

Szatmáriné Balogh Mária: Az önismeret szerepe a személyes hatékonyságban. In.: Önismeret, kommunikáció, csoportjelenségek dióhéjban 35-47.o., Szerkesztette: dr. Barlai Róbert és Szatmáriné dr. Balogh Mária, Külkereskedelmi Főiskola Kommunikáció Tanszék, Budapest, 1997.

Balogh Mária: Önismereti pszichodráma csoport dinamikájának követése sajátélmény és szociometrikus struktúra vizsgálata alapján. Acta Psychologica Debrecina 12. sz. KLTE. Debrecen, 1985.

Tudásgazdálkodás: 

Dr. Csentericsné Arnold Zsuzsanna - Szatmáriné dr. Balogh Mária: Tudásmenedzsment rendszer kiépítése a Magyar Nemzeti Bankban. Alkalmazott Pszichológia, 2006. októberi szám (Munka- és szervezetlélektani külön szám)

Szatmáriné dr. Balogh Mária : A tudásmenedzsment és szociálpszichológia, avagy a tudásgazdálkodás néhány szociálpszichológiai vonatkozása. In: A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. III. kötet, Szerk. Mészáros Aranka, Z-Press Kiadó Kft. 2008 (megjelenés alatt)

"A tudás elkülönült szigetei" beszélgetés Szatmáriné dr. Balogh Máriával. Humán Fókusz III. évfolyam 2. szám, 2000. február 24.o.

Életpálya-tanácsadás:

Szatmáriné dr. Balogh Mária: Mi a "karrier-tanácsadás"? Munkaügyi Szemle 1999. február XLIII. évfolyam 2. sz. 16-17.o.

"Egy pályaív az életpálya-szemlélet tükrében." Beszélgetés Dr. Szilágyi Klárával a GATE Munkavállalási Tanácsadó Tanszékének vezetőjével, Munkaügyi Szemle 1997. december XLI. évfolyam 12. sz. 4-9. o.

Szatmáriné Balogh Mária: "Miért pont engem ...?", KERESŐ Szolgáltató Hetilap 51-52.sz. karácsonyi melléklet, 1996. XII. 20.

Szatmáriné Balogh Mária: Pályaszerep alakulása a felsőoktatásban. Szakdolgozat a Munka- és pályatanácsadó szakpszichológiai képzésben. 1995.  témavezető: Szilágyi Klára

Oktatás:

Szatmáriné Balogh Mária: Az osztályfőnöki munka pszichológiai vonatkozásai. In.: Pszichológia a tanárképzésben szerk.: Balogh László - Tóth László, KLTE., Debrecen, 1996.

Szatmáriné Balogh Mária: A csoport megismerésének és fejlesztésének módszerei. In.: Pszichológia a tanárképzésben szerk.: Balogh László - Tóth László, KLTE., Debrecen, 1996.

Feszültségek és konfliktusok az iskolában. Szöveggyűjtemény Szerk.: Szatmáriné Balogh Mária és Győryné Beregszászi Sára, KLTE. Debrecen, 1994.

Szatmáriné Balogh Mária: Kommunikációs képességek intenzív fejlesztése a tanárképzésben. In.: Tehetséggondozás a felsőoktatásban Szerk.: Bodnár Gabriella, Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa, Eger 1992.

Szatmáriné Balogh Mária: A pszichológia alternatív oktatásának lehetőségei a pedagógus-képzésben és a továbbképzésben. In.: Alternativitás és pedagógusképzés. Csokonai Műhelybeszélgetések, MKM. Iskolafejlesztési Alapítvány kiadványa 1992.

Pszichológiai Szöveggyűjtemény. Szerk.: Balogh László - Tóth László - Szatmáriné Balogh Mária, KLTE., Debrecen, 1991.

Szatmáriné Balogh Mária: Az önismeret szerepe a pedagógus személyi hatásában. In.: Pszichológiai Szöveggyűjtemény.   397-404 o. Szerk.: Balogh László - Tóth László - Szatmáriné Balogh Mária, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

Pszichológiai gyakorlatok /tanárszakos hallgatóknak/. Szerk.: Balogh László, Dávid Imre, Győry Kálmánné, Páskuné Kiss Judit, Szatmáriné Balogh Mária, Tóth László, KLTE., Debrecen, 1990.

Gondoskodó létszámleépítés, outplacement:

Szatmáriné Balogh Mária: „Nem én akartam elmenni!”  – avagy a gondoskodó létszámleépítés TA-s alapelveken. In: Felelősség és siker. A TA mint döntésmenedzselés. című kötetet (szerk. Járó Katalin), Háttér Kiadó, Budapest, 2013

Szatmáriné dr. Balogh Mária: A munka- és pályatanácsadás szerepe a szervezeti gondoskodó létszámleépítésben. Alkalmazott Pszichológia, 2006. április, VIII. kötet 1. szám, 64. o.

Szatmáriné dr. Balogh Mária: Gondoskodási technikák a tömeges létszámleépítések során. I-II., MENEDZSER, A Menedzserszövetség lapja, 2001./8-9.sz.

Szatmáriné dr. Balogh Mária - dr. Tóth Ferenc: Létszámleépítési modellek és módszerek Magyarországon a nemzetközi gyakorlat tükrében. Személyügyi ABC. Aktuális gyakorlati tanácsadó cégvezetőknek és humánerőforrás-menedzsereknek. 12.7. fejezet, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. és Bt., 2000. július, Szerk.: Szatmáriné dr. Balogh Mária és Gazdag Miklós
 

Szatmáriné dr. Balogh Mária: A gondoskodó típusú tömeges létszámleépítés folyamata, a vezetők és a szakértők együttműködése. Munkaügyi Szemle 1999. április XLIII. évfolyam 4. sz. 8-11 o.

Szatmáriné Balogh Mária: "Miért pont engem ...?", KERESŐ Szolgáltató Hetilap 51-52.sz. karácsonyi melléklet, 1996. XII. 20.